La Dek Celoj de la Societo

  1. Kuraĝigi kaj flegi la antaŭeniĝon de internacia interkomprenado, pli bonan homaj rlilatoj, amikeo, bonvolo, kaj paco pere de monda gefrataro de homoj de bona volo.
  2. Honori kaj respekti la leĝon, servi la homaron, kaj subteni indaj idealoj kaj instancoj de niaj landoj.
  3. Labori por internacia akordo kaj subtendi la principon de internacia kunlaboro.
  4. Doni primecon al la homa kaj spirita, ne la materia, valoroj de la vivo.
  5. Plivalorigi altajn etikajn normojn en la komerco, la industrioj, la profesioj, la publikaj instancoj, privataj aferoj.
  6. Plialtigi la pacon, bonfarton, kaj sekurecon de la homaro pere de ekukado, kaj naski amikecon, interkomprenon, kaj bonvolon inter la popoloj de la mondo.
  7. Kuraĝigi siajn membrojn trakti lernadon kiel senfinan vojon de kultivado de siaj intelektaj rimedoj.
  8. Pligrandigi la instruadon kaj lernadon de Esperanto, la plej vaste uzata helplinvgo por internacia komunikado, kaj kunlabori kun naciaj kaj internaciaj Esperanto-asocioj.
  9. Kunlabori kun aliaj organizaĵoj kies celoj kaj motivoj kongruas kun tiuj de ĉi tiu Societo kaj kiuj kontribuas al bonaj homaj rilatoj kaj monda paco.
  10. Por atingi la celojn de nia Societo, membroj estas kuraĝigataj kunveni kiel eble plej ofte por interkonatiĝo kaj por akiri pli larĝen scion de naciaj kaj internaciaj aferoj kaj komunaj bezonoj, tiel pli bone prepariĝi solvi oftajn problemojn.